Schatting van uw onroerend goed

Als erkend schatter-expert van onroerende goederen kunnen wij u ook van dienst zijn voor de bepaling van de waarde van uw onroerend goed.

Deze waardebepaling kan noodzakelijk zijn in tal van situaties:

  • voor de verkoop van een onroerend goed
  • bij de aankoop van een onroerend goed
  • aanvraag van een hypothecaire lening
  • bij de aangifte van een nalatenschap
  • voor een verdeling en vereffening
  • in het kader van een inbreng in vennootschappen
  • voor de bepaling van de huurwaarde

Zowel voor de aankoop als voor de verkoop van een onroerend goed is een correcte, betrouwbare en onafhankelijke waardebepaling van groot belang.

Start u uw verkoop met een te hoge vraagprijs dan vindt u geen kopers. Een onroerend goed dat lang te koop staat verliest aan geloofwaardigheid.
Is de vraagprijs te laag dan verkoop je onder de prijs wat een spijtige zaak is. Iedereen die een onroerend goed wil verkopen doet er goed aan vooraf de hulp in te roepen van een vastgoedexpert voor een juiste waardebepaling. Zo heeft u niet alleen een idee over de haalbare prijs, maar kan u het schattingsverslag ook gebruiken om de koper te overtuigen.

Ook bij de aankoop van uw droomwoning is het belangrijk deskundig advies in te winnen betreffende de huidige marktwaarde van het goed.

Ook bij een financiering of krediet wordt een waardebepaling gevraagd om de veiligheidsmarge te bepalen zodat iemand een lening, een hypotheek of een krediet probleemloos kan bekomen, of om iemand toe te laten een hypotheek op te kopen.
Wanneer u een eigendom wenst te kopen is het van belang om de hypotheeklening rond te krijgen zonder uw budget te overschrijden. De banken en kredietmaatschappijen hanteren 2 normen.

  1. De afbetaling mag niet hoger zijn dan 1/3 van het maandelijks inkomen.
  2. Het onroerend goed dat je aankoopt moet voldoende waarborg bieden.

De bank of kredietmaatschappij wenst er immers zeker van te zijn, wanneer de klant er niet meer in slaagt om de lening te betalen, dat ze bij een openbare verkoop ten minste het uitgeleende geld terugkrijgt.
Het tarief waaraan de bank of kredietmaatschappij de lening toestaat is afhankelijk van de quotiteit m.a.w. de verhouding van het geleende bedrag tegenover de waarde van het onroerend goed.
Afhankelijk van de eigen politiek van de bank of kredietmaatschappij hanteren ze voor de waarde van het onroerend goed de vrije verkoopwaarde of de gedwongen verkoopwaarde.
Iedereen die een onroerend goed wil kopen,en een hypotheeklening aangaat, doet er goed aan om hulp in te roepen van een ervaren schatter voor het uitvoeren van een onafhankelijke schatting .
Zo heeft u niet alleen een idee of de prijs realistisch is maar u weet ook meteen of de hypotheeklening haalbaar is en u kan het schattingsverslag gebruiken om de bank of kredietmaatschappij te overtuigen.

Elke aangifte van nalatenschap moet een nauwkeurige omschrijving geven van alle onroerende goederen met de verkoopwaarde op datum van overlijden. Deze verkoopwaarde is de maatstaf voor de heffing van de successie.
Wanneer u een onroerend goed erft is het dan ook van kapitaal belang om een juiste successie aangifte te doen. De verkoopwaarde kan door de aangever zelf bepaald worden, maar ........
Is de aangifte te hoog, dan lacht de fiscus. Is de aangifte te laag, dan verliest ze aan geloofwaardigheid.
In dit geval kan de fiscus een meerwaarde vestigen of een controleschatting laten uitvoeren.
De fiscus heeft hiervoor maar liefst 2 jaar tijd !!!
Om problemen te vermijden bij aangifte van de successie en zeker te zijn dat de waardebepaling door de fiscus aanvaardt wordt kan u als erfgenaam een voorafgaandelijke schatting aanvragen.
U mag als erfgenaam zelf een schatter voorstellen. Indien later het onroerend goed voor een veel hogere prijs zou verkocht worden is de meerwaarde niet meer belastbaar.
Iedereen die een successie aangifte moet doen,doet er dus goed aan om hulp in te roepen van een erkend schatter voor het uitvoeren van een voorafgaande schatting.
Zo heeft u niet alleen een idee over de haalbare prijs bij eventuele verkoop maar U kan het schattingsverslag gebruiken om de fiscus en later de koper te overtuigen.

Wanneer u een onroerende goed wenst in te brengen in een vennootschap is het van belang om de juiste prijs te kennen. De bedrijfsrevisor dient immers een geloofwaardige balans op te stellen.
Is de ingebrachte prijs te laag dan wordt u later bij eventuele verkoop belast op de meerwaarde.
Is de ingebrachte prijs te hoog dan verliest ze aan geloofwaardigheid en de fiscus zou zich wel eens kunnen afvragen waar u het geld vandaan heeft om het onroerend goed privé aan te kopen.
Iedereen die een onroerend goed wil inbrengen in een vennootschap doet er goed aan de hulp in te roepen van een ervaren schatter voor het uitvoeren van een onafhankelijke schatting.
Zo heeft u niet alleen een idee over de prijs maar u kan het schattingsverslag ook gebruiken om de banken en de fiscus te overtuigen.

Naast schattingen van verkoopwaarden, pluizen wij voor u ook huurwaarden van onroerende goederen uit.

De onroerende goederen die wij schatten beperken zich trouwens niet tot woonhuizen; we schatten bovendien appartementen, studio's, winkelruimtes, industriële en kantoorgebouwen, ateliers, hangars, (land)bouwgronden, ...

Na een plaatsbezoek en weloverwogen studie van de situatie (type onroerend goed, uitrusting, staat van onderhoud, grootte, ligging, omgeving, ...) bezorgen wij u een verslag waarin u de factoren van invloed kunt nalezen, de eigenlijke expertise kunt bekijken en vanzelfsprekend ook de in eer en geweten geschatte marktwaarde zult terugvinden.

Wenst u een schatting in het kader van één van bovenstaande situaties aarzel dan niet ons even te contacteren. U kan dit doen aan de hand van het contactformulier "schattingen". We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op en informeren u uiteraard vooraf over de procedure en de bijhorende kosten.